Türkçe English
  Artı Grubu'nun Paydaşlarına Yönelik Yaklaşımı ::.

 

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

 

Artı Grubu, büyük kuruluşlardan bireysel müşterilere, çalışanlardan toplumun geneline kadar, tüm oyuncuların birbirinin eylemlerinden etkilendiği bir ortamda, şeffaflık ve hesap verebilirliğin de yer aldığı çok sıkı bir iş etiğine bağlı olarak hareket eder. Artı Grubu, evrensel olarak kabul gören ilkeleri ve sorumlu iş yapma biçimlerini tüm operasyonlarıyla ve iş faaliyetleriyle bütünleştirmiştir. Paydaşlar bu girişimlerle ilgili olarak bilgilendirilmiştir.

 

Bu ilkelere ve iş etik standartlarına uyum, Grubun sadece kendi iş ilişkileriyle sınırlı değildir. Grup aynı yaklaşımın gerek ülke içindeki gerekse uluslararası tüm paydaşlarınca benimsenmesini beklemektedir. Artı Grubu, evrensel olarak kabul gören ilkelere aykırı hareket eden herhangi bir tarafla "ilişki içinde olmama" ilkesini benimsemiştir.

 

     Copyright © 2015 ARTI GROUP. Tüm hakları saklıdır.