Türkçe English
  Artı Grubu'nda Kurumsal Risk Yönetimi ::.

 

Artı Grubu, faaliyet ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek ve paydaşların beklentilerini karşılamak için, önceden belirlediği  tanımlanmış kriterler yardımıyla, Grup açısından önem arz eden riskleri tespit etmekte ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

 

Birçok farklı iş kollarında, bölge ve ülkelerde faaliyet gösteren Artı Grubu; faiz, kur, karşı taraf, emtia, yatırım gibi risklerin de içinde yer aldığı çok sayıda riski proaktif bir şekilde izlemekte ve yönetmektedir.

 

Konusunda uzman mali idareciler ve sıcak kararlar sağlama konusunda ihtisaslaşmış yöneticiler ile taşıdığı bayrağı yıllardır da aynı şekilde sürdürmektedir. Topluma ve çalışanlara minimum risk sağlatacak bir Risk Yönetimi oluşturulmuş, değişik senaryo ve olumsuzluklar üzerinde nasıl çözüme ulaşılabileceği konusunda birikimler sağlanmıştır.

 

Risk yönetimi araçlarından bir tanesi olan sigorta, hem varlıkların korunması hem de Grubun çalışanlarına karşı sorumlulukların teminat altına alınması noktasında aktif olarak kullanılmakta ve yönetilmektedir.

 

     Copyright © 2015 ARTI GROUP. Tüm hakları saklıdır.